Bijdrage algemene kosten

De deelname in de verhoogde algemene kosten kunnen we helaas niet schrappen voor onze klanten. Onze organisatie heeft deze bijdrage broodnodig om ons voortbestaan te garanderen. 

We willen u als gebruiker de keuze geven om voor een trimestriële bijdrage van € 45 te gaan of per gepresteerd dienstencheque-uur een bijdrage van € 2 te betalen. Kilometervergoeding zoals voorheen zal voortaan niet meer worden verrekend.

De komende maand februari 2023 zullen we deze nieuwe regeling omzetten in een aangepaste overeenkomst voor iedere van onze dienstencheques-gebruiker.

U kan hieronder een antwoordformulier vinden dat u naar ons kan verzenden.

Dank voor uw begrip