Organisatie

BESTUURSLEDEN van vzw PWA-DCO Lummen

De raad van bestuur is paritair samengesteld, enerzijds uit leden aangeduid door de gemeenteraad volgens de verhouding meerderheid en minderheid en anderzijds uit leden die de organisaties vertegenwoordigen die zetelen in de Nationale Arbeidsraad (werkgevers- en werknemersorganisaties).
Bij nieuwe gemeenteraadsverkiezingen wijzigt de samenstelling van de raad van bestuur.

Raad van bestuur van PWA - DCO Lummen

voorzitter
Guy Vaes (CD&V)

ondervoorzitter
Roger Thijs (ABVV)

secretaris
Theo Dekoning (sp.a)

penningmeester
André Neskens (CD&V)

leden
Willy Masselin (CD&V)
Maggy Peeters (N-VA)
Michel Vanhoyland (Lumineus Lummen)
Jean-Paul Vandenbroeck (ACV)
Rita Claesen (ACLVB)
Hilde Reijnders (Boerenbond ipv Unisoc)
Martine Bries (Boerenbond)
Jacques Vrijsen (ABVV ipv VOKA)

adviserend lid
Johnny Ceyssens (groen)

————————————————————————————————————

PWA-beambte
Anne Gybels

coördinator dienstenchequeonderneming
Magda Haselaars

administratief medewerker
Anja Pels