Organisatie

DCO is een Vereniging zonder Winstgevend Doel.

De vzw DCO Lummen heeft als doel om langs de ene kant te voorzien in een duurzame tewerkstelling van laaggeschoolden in eigen streek en langs de andere kant een rol te spelen naar de vraag van hulpbehoevende in onze gemeente die gebruik willen maken van ons dienstenaanbod.

De raad van bestuur is paritair samengesteld, enerzijds uit leden aangeduid door de gemeenteraad volgens de verhouding meerderheid en minderheid en anderzijds uit leden die de organisaties vertegenwoordigen die zetelen in de Nationale Arbeidsraad ( werkgevers- en werknemersorganisaties).  Bij nieuwe gemeenteraadsverkiezingen wijzigt de samenstelling van de raad van bestuur.

Voorzitter : André Neskens (CD&V)

Ondervoorzitter : Roger Thijs (ABVV)

Secretaris : Theo Dekoning (Spa)

Penningmeester : André Neskens ( CD&V)

Coördinator DCO Lummen :

Lieve Peeters

 

Leden :

Willy Masselin (CD&V)
Maggy Peeters ( NVA)
Michel Vanhoyland (Lumineus Lummen)
Jean-Paul Vandenbroeck ( ACV)
Rita Claesen ( ACLVB)
Hilde Reijnders ( Boerenbond ipv Unisoc)
Martine Briers ( Boerenbond)
Jacques Vrijsen ( ABVV ipv Voka)
Ghislain Hendrickx ( CD&V)